Arbetsdagar


Ingen arbetsdag är planerad just.

Vi återkommer här när nästa arbetsdag genomförs och vilka som skall deltaga.https://paperwriters.org/ unique speech topics

 

Utdrag ur stadgarna:

Till varje fast båtplats hör en skyldighet att göra upp till två arbetsdagar om 6 timmar. Denna arbetsplikt upphör det år då ägaren fyller 70 år och ersätts då med en inbjudan om närvaro på arbetsdag.
https://paperwriters.org/ unique speech topics
Om ägaren till båtplats ej fullgör arbetsplikt under året uttas en avgift (500:-) vars storlek årsmötet har att besluta om. Kallelse/inbjudan till arbetsdag görs av Hamn o byggkommittén utefter de behov som finns.

Medlem har rätt att byta till lämplig arbetsdag med annan medlem efter eget behov.

Närvarolista skall finnas.esa-letter.com