Arbetsdagar


Ingen arbetsdag är planerad just. 

Vi återkommer här när nästa arbetsdag genomförs och vilka som skall deltaga.

Utdrag ur stadgarna:
Till varje fast båtplats hör en skyldighet att göra upp till två arbetsdagar om 6 timmar. Denna arbetsplikt upphör det år då ägaren fyller 70 år och ersätts då med en inbjudan om närvaro på arbetsdag.

Om ägaren till båtplats ej fullgör arbetsplikt under året uttas en avgift (500:-) vars storlek årsmötet har att besluta om. Kallelse/inbjudan till arbetsdag görs av Hamn o byggkommittén utefter de behov som finns.

Medlem har rätt att byta till lämplig arbetsdag med annan medlem efter eget behov.

Närvarolista skall finnas.