Arbetsdagar


Här kommer information om arbetsdagar läggas in.

Den andra  för året är Lördagen 28 April. Start 09.00

I först hand består arbetet med att byta virke på bryggor.

Har du skruvdragare får du gärna ta med den.

Det bjuds på körv med bröd, men ta med eget dricka

Anmäl till mig.

Stefan Gunnarsson

tallstigen@hotmail.com

070 351 2718

 

 

Utdrag ur stadgarna:

Till varje fast båtplats hör en skyldighet att göra upp till två arbetsdagar om 6 timmar. Denna arbetsplikt upphör det år då ägaren fyller 70 år och ersätts då med en inbjudan om närvaro på arbetsdag.

Om ägaren till båtplats ej fullgör arbetsplikt under året uttas en avgift (500:-) vars storlek årsmötet har att besluta om. Kallelse/inbjudan till arbetsdag görs av Hamn o byggkommittén utefter de behov som finns.

Medlem har rätt att byta till lämplig arbetsdag med annan medlem efter eget behov.

Närvarolista skall finnas.