Fiske i Stenbrottet


Välkommen till stenbrottet

Stenbrottet drivs av Hällekis Båtklubb och Forshems Scoutkår.

Om ni har frågor, förslag till förbättringar eller andra synpunkter ring 0510–420 777

Fiskekort finns på tre ställen, Pris:125:-

  • Coop i Hällekis / 010-741 60 50

Fiskebestämmelser

Fiskekortet berättigar till fångst av 3 laxfiskar under den dag fiskekortet gäller. Endast ett redskap per person får användas. Redskap som mete, spinn, flugfiske är tillåtet. Mask, maggot, majs, räka eller liknande bete tillåts. Fiske med levande fisk som bete är ej tillåtet. Båt, nät eller redskap med flera krokar är inte tillåtet. Fiske med flytring är endast tillåtet på fritt vatten (fiske från land har företräde),

Överträdelse mot bestämmelser beivras som olaga eller olovligt fiske. Olovligt och olaga fiske medförtopdatingsitesreview com straffpåföljd, redskap och fångst tas i beslag.

Obs! Ungdom upp till och med 14 år får fiska på målsmans (vuxens) fiskekort. Dock får endast 3 laxfiskar tas upp på samma fiskekort.

Kräftfiske är ej tillåtet

Tack för att du inte skräpar ner, använd soptunnor som finns utställda

Med hopp om en trevlig och spännande fiskestund, Hällekis Båtklubb och Forshems Scoutkår 

Repotage från Hällekiskuriren

http://www.hallekis.com/xx170707b.htm