Kontakt


 • Hamnkapten
  • Frågor som gäller båtplatser, sommarplatser, byte av plats m.m.
  • Martin Fröjd
  • martin.frojd@yahoo.se

Du som vill ha båtplats fyller i denna ”blankett”

 • Övriga styrelsemedlemmar
  • Gösta Gustavsson
  • Fredrik Apell
  • Heiner Sitte
  • Mattias Oskarsson
  • Freddie Wedin
  • Björn Bengtsson
  • Peter Persson
  • Henrik Thor

 

Google maps