Kontakt


 • Ordförande
  • Allmänna frågor om klubben medlemskap m.m.
 • Hamnkapten
  • Frågor som gäller båtplatser, sommarplatser, byte av plats m.m.
  • Martin Fröjd
  • hamnkapten@hallekisbatklubb.se
 • Övriga styrelsemedlemmar
  • Gösta Gustavsson
  • Fredrik Apell
  • Rolf Stensson
  • Mattias Oskarsson
  • Freddie Wedin
  • Björn Bengtsson
  • Peter Persson
  • Henrik Thor

Google maps