Medlemsinformation


 

 • Du som har facbook, nu kan du gå med i en grupp som heter Hällekis Båtklubb. I gruppen kommer vi att informera om vad som händer i klubben, grillkvällar, årsmöte, ombyggnader osv. Gruppen är till för medlemmar och deras familjer
 • / Roger Widlund 

 

 • Båtsamverkan
  • Båtklubben är med i det som kallas ”Båtsamverkan” i led att få ner brottsligheten i våra hamnar. Detta kan bland annat innebära att du som nattvakt kan få information från polisen om intressanta bilar som rör sig i vårt område och polisen vill få reda på. Mer information finns i klubbstugan.
 • Stadgar
 • Arbetsdagar
  • Medlemmar som får förhinder att vara med på arbetsdagar ska meddela arbetsledaren eller styrelsemedlem.
  • Du som vill göra din arbetsdag på annan tid än de planerade och kanske har specialkunskap som till exempel snickeri, svets, el m.m. Kontakta oss i styrelsen.
  • Du kan även anmäla dig till gräsklippning i stället för arbetsdag, du klipper en gång, valfri dag. Det finns åkbar klippare m.m. Kontakta oss, vi behöver många frivilliga.
 • Förtöjningar
  • Tänk på att alltid förtöja för storm! Mindre båtar i inre hamnen ligger skyddade, men för övriga så kan det få svåra konsekvenser om något brister. Låt inte det hända!
  • I våra stadgar står följande… ”Alla båtar utanför hamnbassängen skall vara försedda med för båten och bryggplatsen anpassade ryckdämpare. Detta för att undvika skador på bryggor och intilliggande båtar”.
 • Nattvakt
  • Vill du läsa vad man gör som nattvakt, klicka på denna länkNattvaktsinformation”, den laddas då ner till din dator.
  • När skall du göra ditt pass, se fliken ” Nattvakt 2019″, behöver du byta dag så ring runt till någon som kan byta med dig.
 • Uppställningsplatser
  • Roddbåtar kan gratis förvaras året runt på därför anordnad plats.
  • Båtkärror samt större båtar får inte sommarförvaras på båtklubbens mark, gäller även parkeringen.
 • El till båtskjulen
  • Fast anslutning får inte förekomma.
  • Nattvakten skall varje natt slå av strömmen (dra ut stickkontakten) till båtskjulen.
  • Båtskjulsägare som har behov av ström över natten kontaktar nattvakten.
 • Gasolkontroll
  • Har du fast gasolanläggning ombord och undrar om den är OK
  • Kontakta Hamnkapten så får du en kontroll gjord
 • Båtlyft
  • Beställ tid hos Johan, 0510 540690