Har du fast gasolanläggning ombord och undrar om den är OK kontakta Hamnkapten så får du en kontroll gjord M V H Martin

Medlemmar i klubben


Nu är alla sommarplatser slut och vi önskar Er välkomna nästa år , det vore bra om ansökan kommer in tidigt så är det större chans att få plats M V H önskar er nye hamnkapten Martin

båtplats
3
Dags att fundera på båtplats 2018. Du som har fast plats och behöver byta till större, skicka ett mejl till hamnkapten. Ange 1, Nuvarande plats, 2, Motor- eller segelbåt, 3, Längd, 4, Bredd Du som önskar sommarplats eller fast plats, skicka in ansökan som finns på hemsidan. Fördelning påbörjas under […]

Båtplats 2018


Renovering av inre hamnen påbörjades  hösten 2016. Vi kommer jobba i etapper under 2017-2018   Foto från renoveringen på 70-talet finns nu på hemsidan.

Renovering inre hamnen