Inbetalningskort kommer att skickas ut denna vecka (v 25) Kassören

Inbetalning


 Lediga båtplatser Det finns ett antal lediga båtplatser, både för segelbåtar samt motorbåtar.   De kan köpas eller hyras som sommarplats. /Hamnkapten

Lediga båtplatser