Jag har vid ett flertal tillfällen tittat på förtöjningar och vill att ni som ligger i bassängen ser över förtöjningarna mest för era båtars skull hamnkapten  

angöring vid kajJag har varit i hamnen och tittat på det toppenjobb som är gjort MEN  jag vill att riktiga tampar används vid angöring till kaj Tack

Hamnkapten informerarRenovering av inre hamnen påbörjades  hösten 2016. Vi kommer jobba i etapper under 2017-2018   Foto från renoveringen på 70-talet finns nu på hemsidan.

Renovering inre hamnen