Renovering av inre hamnen är planerad till hösten 2016. Foto från renoveringen på 70-talet finns nu på hemsidan.

Renovering inre hamnen


Arbetsdag kommer att vara Lördagen 3 oktober. Kallelse till berörda kommer inom kort

Arbetsdag